Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Egbert Dommering (voorzitter)
Saskia Asser (lid)
Matthijs Erdman (lid)
Maaike Lauwaert (lid)
Loes Dommering-van Rongen (secretaris/penningmeester).

Het bestuur is onbezoldigd.