Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Egbert Dommering (voorzitter)
Saskia Asser (lid)
Matthijs Erdman (lid)
Maaike Lauwaert (lid)
Loes Dommering-van Rongen (secretaris/penningmeester)

The board of the foundation consist of: Egbert Dommering  (president), Saskia Asser, Matthijs Erdman, Maaike Lauwaert (members), and Loes Dommering-van Rongen (secretary/treasurer).