Home

De stichting Dommering Fonds (fiscaal nr 8206.62.653) is in 2009 opgericht en heeft de status van culturele ANBI. De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de nieuwste en vernieuwende kunst, in het bijzonder – maar niet uitsluitend – video en fotografie. De stichting tracht deze doelstelling onder meer te bereiken door:
– het verstrekken van financiële ondersteuning aan kunstenaars, aan opleidingen voor kunstenaars en aan projecten en publicaties op het gebied van kunst;
– het doen van schenkingen aan culturele instellingen;
– het verwerven van subsidies en andere fondsen ten behoeve van deze doelen.

The Dommering Fonds foundation was founded in 2009 and has the status of cultural ANBI. The objective of the foundation is to promote the newest and innovative art, in particular – but not exclusively – video and photography. The foundation tries to achieve this goal by, among other things:
– providing financial support to artists, to training courses for artists and to projects and publications in the field of art;
– making donations to cultural institutions;
– the acquisition of subsidies and other funds for these purposes.