Home

De stichting Dommering Fonds is in 2009 opgericht en heeft de status van culturele ANBI. De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de nieuwste en vernieuwende kunst, in het bijzonder – maar niet uitsluitend – video en fotografie. De stichting tracht deze doelstelling onder meer te bereiken door:
– het verstrekken van financiële ondersteuning aan kunstenaars, aan opleidingen voor kunstenaars en aan projecten en publicaties op het gebied van kunst;
– het doen van schenkingen aan culturele instellingen;
– het verwerven van subsidies en andere fondsen ten behoeve van deze doelen.

The Dommering Fund was founded in 2009 to promote innovative modern art, in particular photography and video or film. The foundation supports artists, education of artists and projects and publications in the field of art.