Beleid en activiteiten

BELEIDSPLAN 2020-2024 vastgesteld op 6 mei 2020.
De Stichting
De stichting Dommering Fonds (RSIN 8206.62.653) is in 2009 opgericht en heeft de status van culturele ANBI. De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de nieuwste en vernieuwende kunst, in het bijzonder – maar niet uitsluitend – video en fotografie. De stichting tracht deze doelstelling onder meer te bereiken door:
– het verstrekken van financiële ondersteuning aan kunstenaars, aan opleidingen voor kunstenaars en aan projecten en publicaties op het gebied van kunst;
– het doen van schenkingen aan culturele instellingen;
– het verwerven van subsidies en andere fondsen ten behoeve van deze doelen.
Basisgegevens
Fiscaal nr 8206.62.653
Adres: Johannes Vermeerplein 4, 1071 DV Amsterdam.
Telefoon 020 – 4710532.
Email dommeringfonds@xs4all.nl
Profiel
De stichting is opgericht met als doel de nieuwste en vernieuwende kunst te bevorderen, in het bijzonder video en fotografie. In de praktijk ligt de nadruk op het medefinancieren van films van beeldende kunstenaars. Artistieke kwaliteit en vernieuwing of experiment zijn daarbij belangrijke criteria. De stichting staat evenzeer open voor aanvragen van kunstenaars die al een zekere reputatie hebben opgebouwd, als voor jong veelbelovend talent.
Financieel beleid
De inkomsten bestaan uit donaties van de oprichters van de stichting. Er vindt geen fondsenwerving plaats. Van de ingekomen schenkingen wordt een deel voor uitkering ter beschikking gesteld, en een deel aan de algemene reserve toegevoegd. Aldus wordt een stamvermogen opgebouwd waaruit extra inkomsten kunnen worden gegenereerd. Dat biedt voorts de mogelijkheid op termijn tot hogere uitkeringen te komen. Het bestuur beslist van jaar tot jaar over het voor uitkering beschikbare bedrag. Het vermogen wordt door de penningmeester in overleg met de bank beheerd.
Aanvragen en beoordeling
Eens per jaar kunnen aanvragen worden ingediend. Op de website staat aangegeven welke gegevens die moeten bevatten. Het bestuur beoordeelt de aanvragen op basis van de artistieke kwaliteit, het vernieuwende karakter en de vraag of de bijdrage in een behoefte voorziet die niet elders wordt gedekt.  

ACTIVITEITEN
In 2019 zijn geselecteerd: Plague van Puck VerkadeIn succession van Steffani Jameson (via De Appel), What has left since we left van Giulio Squillacciotti. In 2020: Sui Yobi van Charlotte Dumas en Improvised Objects van Katja Verheul. Voor oudere projecten: zie het weblog.