Beleid en activiteiten

Uit het Beleidsplan:
-doelstelling is bevordering van nieuwste en vernieuwende kunst,
met de nadruk op fotografie en video
– in de praktijk komt dat veel neer op het meefinancieren van experimentele film/videokunst
– artistieke kwaliteit, vernieuwing en experiment zijn toetsingscriteria
– het fonds staat open voor kunstenaars met een zekere reputatie,
maar ook voor jong talent.
Beloningsbeleid
De Stichting vergoedt aan de bestuursleden alleen reiskosten ten behoeve van vergaderingen. Alle overige werkzaamheden worden kosteloos verricht.
Financieel beleid
De donaties worden deels voor uitkering ter beschikking gesteld, deels aan het basiskapitaal toegevoegd.
Gehonoreerde projecten
In 2017 werden de volgende projecten geselecteerd: G.O.A.T. van Erik van Lieshout (1968), I am not the sky en Holden van Helen Dowling (1982). In 2018 zijn vijf projecten geselecteerd: Despair van Benjamin Ramírez PérezI am a tool of gentrification van Lyubov Matyunina, The limits of the earth from shore to shore van Mehraneh AtashiInterwoven van Melvin MotiGamechurch van Joscha Steffens. In 2019: Plague van Puck VerkadeIn succession van Steffani Jameson (via De Appel), What has left since we left van Giulio Squillacciotti.