Beleid en activiteiten

Uit het Beleidsplan:
-doelstelling is bevordering van nieuwste en vernieuwende kunst,
met de nadruk op fotografie en video
– in de praktijk komt dat veel neer op het meefinancieren van experimentele film/videokunst
– artistieke kwaliteit, vernieuwing en experiment zijn toetsingscriteria
– het fonds staat open voor kunstenaars met een zekere reputatie,
maar ook voor jong talent.
Beloningsbeleid
De Stichting vergoedt aan de bestuursleden alleen reiskosten ten behoeve van vergaderingen. Alle overige werkzaamheden worden kosteloos verricht.
Financieel beleid
De donaties worden deels voor uitkering ter beschikking gesteld, deels aan het basiskapitaal toegevoegd.
Gehonoreerde projecten
Voor projecten die de afgelopen jaren werden ondersteund: zie het weblog.
In 2016 zijn bijdragen toegekend voor : Interface van Anna Hoetjes (1984), NATOSTAR van Juul Hondius (1970), een nieuwe film van Melanie Bonajo (1978) aangevraagd door FOAM in het kader van een solotentoonstelling. In 2017 werden de volgende projecten geselecteerd: G.O.A.T. van Erik van Lieshout (1968), I am not the sky en Holden van Helen Dowling (1982). In 2018 zijn vijf projecten geselecteerd, waarvan er inmiddels drie gereed zijn (Despair van Benjamin Ramírez PérezI am a tool of gentrification van Lyubov Matyunina en The limits of the earth from shore to shore van Mehraeh Atashi). Nog niet voltooid zijn de werken van melvin Moti en Joscha Steffens.