Aanvragen

Het bestuur maakt één keer per jaar een keuze uit de ingediende projecten. De aanvraagprocedure 2019 is gesloten. Vanaf 1 januari 2020 kunnen weer nieuwe aanvragen worden ingediend. De sluitingsdatum is 28 februari 2020. Aanvragen dienen op die dag uiterlijk om 24.00 uur binnen te zijn.

De aanvraagprocedure is als volgt. Aanvragen moeten vóór de sluitingsdatum worden ingediend in één PDF-bestand (één bestand, inclusief alle bijlagen) op het mailadres dommeringfonds@xs4all.nl  Het PDF bestand moet leesbaar zijn en geprint kunnen worden in A4-formaat. Het mag geen documentbeperkingen bevatten (afdrukken, kopiëren inhoud etc.). De aanvraag moet voorzien zijn van een inhoudsopgave en een paginanummering en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • Naam van de aanvrager
 • Naam van de kunstenaar (indien niet de aanvrager)
 • C.v. van de kunstenaar
 • Informatie over eerder werk (portfolio), in geval van film met titels, vimeolinks en wachtwoorden
 • Titel en een korte beschrijving van het project, indien mogelijk met enig visueel materiaal (teaser, moodboard, research e.d.)
 • Omschrijving van het vernieuwende/experinentele karakter
 • Overige informatie zoals format van de film, opzet van de tentoonstelling
 • Tijdsplan (aanvang, voltooiing)
 • Waar en wanneer wordt het project voor de eerste maal gepresenteerd
 • Begroting (kosten dienen realistisch, marktconform en kostenefficiënt te zijn, en zoveel mogelijk gespecificeerd en uitgewerkt).
 • Dekkingsplan (andere fondsen, eventuele eigen bijdrage).

De aanvragen worden behandeld in de bestuursvergadering van de Stichting Dommering Fonds. Het jaarlijks beschikbare bedrag is beperkt en daarom wordt een keuze gemaakt. De aanvrager krijgt bericht of het project is geaccepteerd of niet. Is dat niet het geval, dan wordt geen motivering gegeven. Eventueel kan een lager bedrag dan aangevraagd worden aangeboden, of een bijdrage in gedeelten, of een voorwaardelijke toekenning worden gedaan (bijvoorbeeld indien de financiering nog niet rond is).