Financiën

Uit de jaarrekening 2018
Ontvangen giften: € 30.000. Verstrekte uitkeringen: €  16.725 (€ 19.500 minus een restitutie van € 3.363). Bruto winst: € 13.863. Algemene kosten: €  1.936. Rente en andere opbrengsten: € – 2.924. Resultaat € 9.003, toegevoegd aan de algemene reserve.