Financiën

Uit de jaarrekening 2017
Ontvangen giften: € 30.000. Verstrekte uitkeringen: €  6.725 (€ 11.725 minus een restitutie van € 5.000). Bruto winst: € 23.275. Algemene kosten: €  1.470. Rente en andere opbrengsten: € 4.949. Resultaat € 26.754, toegevoegd aan de algemene reserve.